Tarieven

Per 01-01-2021

- Anamnese en Onderzoek na verwijzing (45 minuten)                              65       euro  

- Reguliere individuele behandeling (45 minuten)                                       40       euro

- tarief behandeling aan huis                                                                            17.50  euro

 

                               U ontvangt hiervoor maandelijks een nota.  

                

Met de zorgverzekeraars heb ik geen contracten. Dit betekent dat degene die in mijn praktijk behandeld wil worden de kosten zelf zal betalen. 

Het is wel mogelijk om een deel van deze kosten weer terug te krijgen van uw zorgverzekeraar mits u uw eigen risico hebt opgebruikt. De zorgverzekeraar zal dan een percentage vergoeden van het tarief dat zij normaliter vergoeden bij gecontracteerde zorg. Heeft u een restitutie polis dan krijgt u vaak wel het hele bedrag vergoed.

Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. 

Door het verplicht eigen risico betaalt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder voor zorg die hij of zij uit de basisverzekering krijgt. In 2021 is de hoogte van het verplicht eigen risico € 385,-.