top of page

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
Klik voor het volledige reglement op onderstaande knop.

De WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de AVG (Algemene Verordening Gegevens)

Binnen de praktijk gelden de regels van de WGBO en de AVG. De WGBO beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO regelt o.a.  het recht op informatie over de medische situatie; toestemming voor een medische behandeling;  inzage in het medische dossier;  recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens; recht op vrije therapeutenkeuze;  vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf kunnen beslissen

Naast rechten hebben cliënten ook plichten: ze moeten de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van hun problematiek.

De AVG beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt o.a. dat u aan uw therapeut toestemming moet geven voor het opvragen en doorgeven van informatie aan derden, die voor de behandeling noodzakelijk is. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst geeft u deze toestemming. De praktijk is AVG-proof.

 

Klachten
 

Mochten er klachten of vragen zijn dan is het natuurlijk fijn als u dat eerst met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u met de klacht terecht bij:

Klachtenloket Paramedici
Klachtenloket Methode van Dixhoorn


Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 

Zorgverleners kunnen te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld in Kindermishandeling ontwikkeld. Als therapeut ben ik verplicht deze te volgen.

bottom of page